Skip to main content

Kantoorautomatisering

Kantoorautomatisering is het automatiseren van de werkplekken waarbij wij kunnen voorzien in hardware, software en licenties. Onze shared servicedesk voorziet in de eerste lijns support voor de gebruikers waarbij de klant geen eigen ICT afdeling nodig heeft. 

 

Shared Servicedesk

De shared servicedesk is een servicedesk waarbij alle aanvragen van onze klanten binnenkomen en worden afgehandeld. Deze dienst is voor de klanten vaak voordeliger dan wanneer de klant een eigen ICT afdeling moet hebben. Onze servicedesk gedraagt zich als een ICT afdeling van onze klanten. Het streven is om het incident tijdens het eerste contact met de klant op te lossen.

Tweedelijns support en Casemanagement

Zaken waar de klant of wij niet direct uitkomen worden ook direct afgehandeld. Daar waar nodig zal er een case aangemaakt worden bij de leverancier en zal de opvolging door ons in de gaten worden gehouden.